Ik zit in Astrid Reber

moeder, trainer & coach

Mijn naam is Astrid Reber (voorheen Bakker).

Ik zit in Jouw Team als er ondersteuning, begeleiding, coaching nodig is voor het kind en/of het systeem rondom het kind.

Ik ben een moeder van 3 kinderen en wij wonen we in het prachtige IJsselstein.

Naast mijn eigen praktijk, werk ik ook bovenschools als ambulant begeleider voor een onderwijsstichting. 

En ik ben schrijfster van het boek Laagje voor laagje het kind écht zien door verder te kijken

Mijn missie is om het kind zichtbaar te maken en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om verder te groeien.

Iedere gebeurtenis in het leven van een kind, zorgt voor 'een laagje'. Soms zitten kinderen 'verborgen' onder verschillende laagjes. Dan is vanaf de buitenkant niet altijd duidelijk wat er speelt en is het nodig om verder te kijken. Verder kijken dan dat wat je in eerste instantie ziet, verder te kijken dan het gedrag wat zichtbaar is.


Middels een individueel begeleidingstraject bekijken we in een intakegesprek wat de concrete hulpvraag is. Aan de hand hiervan ga ik samen met het kind ‘op pad’. Waarbij ik in eerste instantie het kind volg en middels beeldende werkvormen, open gesprekstechnieken kijk naar wat er zichtbaar wordt. Om vervolgens gezamenlijk te bekijken wat helpend is en welke stappen gezet kunnen worden.

Ik sta naast het kind en vanuit dat oogpunt werken we samen oplossingsgericht ineen uniek traject. Gebruikmakend van beeldtaal, metaforen, praatplaatjes envisueel materiaal gaan we samen op zoek naar wat er nodig is om verder te groeien.


Op 4 december 2019 kwam mijn boek 'Laagje voor laagje' uit. Waarin ik middels korte beeldende verhalen vertel over verschillende basisschoolkinderen en de impact van het systeem om het kind heen. Bedoeld om professionals binnen het onderwijs te inspireren, motiveren en activeren, zich eerst te richten op het kind en dan pas op de leerling. Wie is dit unieke kind, wat brengt het met zich mee, wat wil het mij laten zien?


Laagje voor laagje het kind écht zien door verder te kijken.