VOOR HET ONDERWIJS


Jouw Team voor het onderwijs


Jouw Team is er voor de school/het team/de leerkracht/de leerling die ondersteuningsvragen hebben op sociaal-emotioneel gebied of bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor een teamworkshop of een themales voor de klas.

Op verschillende scholen zie ik mooie ontmoetingen tussen kind en leraar. Soms staan deze onder druk. Er is dan bijvoorbeeld geen tijd voor ‘het bouwen aan een goede relatie’ of ‘het echt even luisteren en zien van het kind’.

Zo ben ik steeds meer gaan inzien, dat mijn missie niet alleen ligt bij de ondersteuning van het individuele kind. Ook de leerkracht ondersteunen in het uitvoeren van zijn pedagogische opdracht, helpt het kind zich (verder) te ontwikkelen.

Ondersteuningsvragen van de leerkracht/het team/de school kunnen zijn:

  • een themales voor een klas: 'Wat zijn emoties & het ontwarren van mijn emoties', 'rouw in de klas', 'Bouwen met TROTS aan zelfvertrouwen'.
  • een workshop ‘Het kind écht zien door verder te kijken’. Een combinatie van presentatie en verschillende werkvormen gericht op de pedagogische opdracht die er voor iedere leerkracht ligt.
  • Een workshop ‘Verlies, rouw & verwerking in de school’. Er zijn vele vormen van verlies die rouw met zich meebrengen. Verlies & rouw door overlijden is vaak de roze olifant in the room. Vaak wordt er niet over gesproken tot het moment dat rouw de school in komt. Deze workshop is er om (preventief) de roze olifant bespreekbaar te maken. Om met elkaar na te denken welke kansen er liggen als dit thema binnen school bespreekbaar is.
  • een kijkje in de klas: n.a.v. een specifieke vraag observeren in de klas + aansluitend in gesprek op zoek naar passende handvatten/tools.


Een op maat gemaakte workshop is mogelijk. Neem hiervoor contact op.


Beeldtaal in het talige onderwijs


Als je in gesprek gaat met een kind, en het heeft alleen de beschikking over taal om zich te uiten, kan het gesprek snel stagneren of het blijft (gewild of ongewild) oppervlakkig. Met POPtalk kan het kind een beeld geven aan wat er speelt, zichtbaar maken waar het de juiste woorden (nog) niet voor kan vinden. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor een volwassene.


Een simpele vraag als ‘Hoe gaat het?’ kan in een gesprek met het woordje ‘goed’ al snel klaar zijn. Als ik het kind vraag om de vraag te beantwoorden m.b.v. beeldend materiaal  zoals het gebruik van poppetjes, kleuren enz. dan wordt er een beeld zichtbaar. Waar ik vervolgens op door kan vragen en zo gaat het gesprek sneller de diepte in. Het geeft mij handvatten om mee verder te kunnen.


Daarnaast zijn de beelden die het kind weergeeft middels POPtalk, voor mij zeer nuttig materiaal om gesprekken met ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals aan te gaan.

Een beeld zegt namelijk zo veel meer dan woorden!


Dit maakt dat POPtalk zo goed in te zetten is in jouw klas als leerkracht/IBer/gedragswetenschapper en in jouw (onderwijs)team als leidinggevende.

  • Om (leer)doelen concreet zichtbaar te maken, de eigen verantwoordelijkheid hierin en de beschikbare hulpbronnen.
  • Om (moeilijk verstaanbaar) gedrag bespreekbaar te maken zoals laag zelfbeeld, emotieregulatie, grenzen, pesten, meidenvenijn.
  • Om gevoelige, kwetsbare onderwerpen, veilig bespreekbaar te maken. Vooral als er moeilijk woorden voor te vinden zijn.  
  • Om beeld te geven aan het talige didactische onderwijs door bijv. instructie en extra uitleg visueel te maken.
  • Om tijdens gesprekken met ouders/verzorgers het kind zichtbaar te maken en gezamenlijk te bekijken wat nodig is.
  • Om tijdens teamoverleg of intervisie talenten zichtbaar te maken of vanuit een helikopterview een casus te bespreken.


Dat is POPtalk!

POPtalk is dan ook al vele jaren verweven in mijn werk en ik sta te popelen om mijn passie met jou te delen.  


Klik hieronder op de knop voor informatie, data en aanmelden voor een workshop.

Je komt dan op mijn trainer-pagina van de POPtalk website.Of stuur mij een mail.

Niels maakt zich zichtbaar in de klas


Niels (5) zit in groep 2 en vertoont veel moeilijk verstaanbaar gedrag. School en ouders maken zich zorgen om zijn extreem boze uitingen. Hij is dan onbereikbaar, schreeuwt, slaat, kan vervolgens in huilen uitbarsten en is dan ontroostbaar. Meestal lukt het hem niet om achteraf te vertellen wat er nu eigenlijk aan de hand was. Het kost de juf veel tijd en aandacht om met dit gedrag om te gaan. En sommige klasgenootjes zijn inmiddels bang voor hem.


Tijdens de intake en mijn observatie in de klas zag ik een jongen die heel graag wil helpen en hij wil het graag goed doen. Hij houdt alles en iedereen in de gaten en reageert direct als hij denkt dat iemand iets nodig heeft. Zo wil hij ook contstant de juf helpen. Daarbij roept hij veel door de klas, loopt steeds rond om dingen te pakken, te regelen of om iets tegen de juf te zeggen. Zijn spanningsboog is kort en hij is snel afgeleidt door wat hij om zich heen ziet gebeuren.

Keer op keer onstaan er situaties waarin het voor de juf moeilijk te begrijpen is waarom Niels zo extreem boos wordt. Het lijkt erop dat hij niet aangesproken kan worden op zijn gedrag. Want dan gaat het vaak mis.


Samen met de juf gaan Niels en ik aan de slag. Ik vertel Niels dat ik heb gezien dat hij zo graag iedereen wil helpen. Hij knikt, nog een beetje verleden. En ik vertel dat ik heb gezien dat hij ook zo goed probeert om de juf te helpen. Hij knikt weer. Ik vertel dat ik heb begrepen van de juf en van papa en mama, dat hij soms heel verdrietig is en ook wel eens heel boos kan zijn. Hij kijkt met een schuin oog naar de juf en knikt nu voorzichtig. 'Ik kan me voorstellen dat dat helemaal niet fijn is', zeg ik. 'Nee', zegt hij direct.


De playmobil poppetjes staan op tafel. Hij zit er al naar de kijken.

Ik vraag hem of hij samen met mij en de juf eerst met de poppetjes de klas wil neerzetten. Dat wil hij wel. Hij lijkt opgelucht dat we even niet hoeven 'te praten' en begint te kletsen terwijl hij voor ieder kind een poppetje uit de doos mag zoeken. De juf mag ook meedoen zegt hij. Dus de juf grabbelt ook in de bak met poppetjes.

Maar hij wil het poppetje voor de juf uitzoeken, zegt hij met een grote glimlach.


Als alle poppetjes in de kring zitten en de juf voor 'de klas' staat begint hij te vertellen over gister.

Met behulp van de poppetjes, het beeld van de klas waar hij op dat moment naar kan kijken, laat hij zien wat er gister gebeurde in de klas. Hij vertelt, ik ben nieuwsgierig en stel verdiepingsvragen. En zo wordt het verhaal zichtbaar.

Hij vertelt over zijn klasgenootje, Sjoerd, die geen plek had op het bankje bij Niels. Sjoerd bleef stil staan en wachten. 'Sjoerd durft niet te vragen, zei Niels.

Met de poppetjes maakt hij stapje voor stapje zichtbaar wat er gebeurde.


Niels had gezien dat Sjoerd niet kon zitten en wilde direct plek maken voor zijn vriend. Maar er zaten 2 meisjes. Waar was de juf, vroeg ik. De juf was nog in de gang met de ouders aan het praten. Niels ging het wel even oplossen. Hij stapte op de meisjes af en zei dat ze moesten opschuiven. Ze waren aan het kletsen en wilde niet luisteren, zo zegt Niels. Dus Niels ging helpen en duwde het ene meisje een stukje op zij. Maar zij wilde niet en vervolgens werd het een gebuw en viel zij van het bankje. Zij moest huilen. 'Ja en toen kwam de juf en werd de juf boos op mij, maar ik was Sjoerd aan het helpen!, zei Niels.

En terwijl hij dat zei met een klein stemmetjes, werd voelbaar dat hij verdrietig was.

Inmiddels keek ik naar de juf. Ik zag dat ze ontroert naar Niels keek. Niels had met de poppetjes zichtbaar kunnen maken, wat hem vaak uit frutratie niet meer lukt.

Hij had goede bedoelingen gehad. Hij wilde het graag oplossen voor de ander en krijgt vervolgens, voor zijn gevoel, ineens op zijn kop.


Samen met de juf bekijken we met de poppetjes hoe hij ook Sjoerd had kunnen helpen. Terwijl hij zo naar de blokjes en poppetjes kijkt, ziet hij meerdere opties waarop hij Sjoerd kan helpen. Hij ziet ineens dat er op het andere bankje nog wel plek was. En hij bedenkt ook nog dat hij naar de juf had kunnen lopen.


Dit gesprek heeft voor de juf een beter beeld gegeven van wat er gebeurd bij Niels. Achter de frustratie die vaak zichtbaar, zit een kwetsbaar jongetje dat niets liever wil dan de ander helpen. Maar daarin niet altijd de meest helpende manier kiest. En als hij dan vervolgens aangesproken wordt op zijn gedrag, komt de frustratie en het verdriet eruit.

De juf geeft mij na het gesprek terug, dat het ervoor gezorgt heeft dat ze Niels in een ander daglicht heeft gezien, hij heeft zichzelf zichtbaar gemaakt en zij kan hem nu beter begrijpen en ondersteunen.