VOOR WORKSHOPS 


POPtalk in het kort


POPtalk is een beeldtaal die ingezet kan worden tijdens gesprekken met kinderen en volwassenen.

Angst, een groot verlies, concentratieproblemen, moeite met grenzen. Het zijn problemen die in jouw praktijk, klas of groep kunnen voorkomen. Dan wil je daar graag over in gesprek. Om te luisteren, om de ander te begrijpen en samen te zoeken naar mogelijkheden of oplossingen.Over POPtalk

Ik kan het kind niet ontwikkelen, dat moet het zelf doen. Ik kan hooguit een mogelijkheid zijn voor het kind om zich te ontwikkelen. En om dat te kunnen doen heeft het tools nodig. Tools die helpend en veilig zijn, woorden geven aan iets wat je wellicht niet eens wist. Tools die iets kunnen vertellen zonder dat je iets hoeft te zeggen, omdat je dat wellicht heel spannend vindt en niet durft. Tools die het onzichtbare, zichtbaar kan maken. Dat is POPtalk!


POPtalk is al vele jaren verweven in mijn werk en ik sta te popelen om mijn passie met jou te delen tijdens een workshop POPtalk!


Klik hieronder op de knop voor informatie, data en aanmelden voor een workshop. 

Je komt dan op mijn trainer-pagina van de POPtalk website.

Of stuur mij een mail.

Nieuwsgierig hoe je deze beeldtaal kunt inzetten in jouw school?

Op woensdag 11 september en woensdag 13 november gaan we met professionals in het basisonderwijs aan de slag.

Ben jij IBer, gedragsspecialist, leerkracht, onderwijsondersteuner of andere onderwijsprofessional en nieuwsgierig om middels beeldtaal het kind nog beter te kunnen bereiken? Meld je snel aan!

De volgende POPtalk workshops staan gepland in IJsselstein:

Tweedaagse POPtalk Basis


Een workshop waarin je opgeleid wordt tot POPtalkcoach! Na deze tweedaagse zijn de poppetjes en andere materialen niet meer weg te denken uit jouw ‘gereedschapskoffer’. Je leert hoe je dicht kunt aansluiten bij de ander en zult ontdekken hoe krachtig het is om de eigen werkelijkheid te laten verbeelden. Er gaat een (beeld)wereld voor je open!


Onderwerpen  

De basisbegrippen van de relationele werkelijkheid (externe werkelijkheid, interne werkelijkheid en interacties) worden met behulp van materialen inzichtelijk gemaakt. ‘Het ijs breken’ tijdens een kennismaking, grenzen (of grensoverschrijdend gedrag), (gezins)opstellingen, casuïstiek, gevoelens en gedachten, sociaal netwerk en het stellen en behalen van doelen komen ook aan bod. De workshops zijn interactief: je krijgt volop de gelegenheid praktisch met elkaar te oefenen. Je leert niet alleen het gesprek aan te gaan maar ook hoe en welk beeldmateriaal geschikt is om in te zetten. 


Werkwijze 

De workshop is opgedeeld in twee bijeenkomsten van elk +/- zeven uur. Er is geen vooropleiding vereist. De studiebelasting voor deze  workshop is 25 uur (incl. praktijkoefeningen tijdens thuisstudie). De oefeningen en praktijkvoorbeelden zijn vooral gericht op gesprekken met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De vertaalslag naar een andere doelgroep is eenvoudig te maken. 


Kosten 

Deze 2-daagse workshop POPtalk Basis kost €475. Dit is inclusief lieratuur en een persoonlijk certificaat met eventuele vermelding van accreditatiepunten. 

POPtalk Rouw&verlies


POPtalk rouw&verlies is een workshop waarin je leert welke meerwaarde beeldtaal kan hebben tijdens je begeleiding cliënten. Als het onderwerp pijnlijk is en persoonlijk raakt, is ondersteuning in het gesprek gewenst. Als de situatie chaotisch en ingewikkeld is, kan het in beeld brengen ervan, weer rust en overzicht geven. Door een situatie neer te laten zetten met POPtalk wordt het mogelijk om in korte tijd inzicht te krijgen in wat er speelt, hoe de situatie wordt ervaren, wie erbij betrokken zijn en welke wensen er zijn! Je leert hoe je gesprekken voert en in beeld brengt over dood, echtscheiding, ziekte, verhuizing of de dood van een huisdier. Je maakt kennis met werkvormen, materialen en methodes die, in combinatie met POPtalk, zorgen voor krachtige tools. Doelgroepen: coaches, onderwijskrachten, (jeugd)hulpverlening, praktijkondersteuners, gehandicaptenzorg, vluchtelingenzorg, pastorale werkers, uitvaartzorg en ouderenzorg.


Onderwerpen

Betrekken bij en voorbereiden op een afscheid, beeldende en creatieve werkvormen rondom scheiding, krachtige metaforen in beeld brengen, gespreksvoering met gescheiden ouders, ziekte in het gezin; rouw in verschillende levensfases en de theorie van enkele rouwmodellen.


Werkwijze

De workshop is opgedeeld in 2 bijeenkomsten van elk +/- 7 uur. Het niveau van de opleiding is HBO. De studiebelasting voor deze 2-daagse workshop is 25 uur (incl. praktijkoefeningen tijdens thuisstudie). 


Kosten

Deze 2-daagse workshop POPtalk rouw&verlies kost €525 euro . Dit is inclusief literatuur, materialenpakket en een persoonlijk certificaat met eventuele vermelding van accreditatiepunten. Let op: ben jij Beeldend therapeut of Speltherapeut? Dan kun je voor deze workshop ook accrediatiepunten krijgen bij Register Vaktherapie. Je dient dan aantoonbaar HBO geschoold te zijn.

POPtalk7! (Positieve psychologie in beeld)


POPtalk7 is een workshop van één dag waarin je op een praktische en beeldende manier leert hoe je iemand kunt coachen naar blijvende verandering. Deze is gebaseerd op positieve psychologie. Bij POPtalk7! leer je de kracht van beeldtaal pas echt ontdekken. We nemen je mee in zeven heldere coachingsvaardigheden die ontwikkeld zijn door Wendy van Beurden van Lucky7! gebaseerd op de '7 steps to creating lasting change' van Tony Robbins. De cursist gaat deze stappen zelf ervaren tijdens de workshop en zal daarna in staat zijn om deze direct toe te passen bij de begeleiding/coaching van eigen leerlingen of cliënten. Doelgroep: coaches, onderwijskrachten, (jeugd)hulpverlening, praktijkondersteuners, gehandicaptenzorg, vluchtelingenzorg, pastorale werkers en ouderenzorg.

 

Onderwerpen

 • Stap 1 Begrijp hun wereld
 • Stap 2 Vind een reden voor verandering
 • Stap 3 Doorbreek het patroon
 • Stap 4 Definieer het probleem als oplosbaar
 • Stap 5 Vind bekrachtigende oplossingen
 • Stap 6 Conditioneer het
 • Stap 7 Schakel de omgeving in


Doel: De cursist leert praktisch te coachen met beeldtaal en krijgt inzicht in de zeven stappen.  Na het volgen van de workshop is de cursist in staat om m.b.v. beeldtaal kinderen, jongeren en volwassenen te coachen naar blijvende verandering.


Werkwijze

De workshop is opgedeeld in één bijeenkomst van +/- zeven uur. Het niveau van de opleiding is HBO. De studiebelasting voor deze workshop is 5 uur (incl. praktijkoefeningen tijdens thuisstudie). De oefeningen en praktijkvoorbeelden zijn gericht op zowel kinderen als volwassenen. De vertaalslag naar een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld verstandelijke beperking, mensen met autisme, vluchtelingen enz.) is eenvoudig te maken. 


Kosten

Deze workshop POPtalk7 kost €325. Dit is inclusief literatuur, materialenpakket en een persoonlijk certificaat met eventuele vermelding van accreditatiepunten.

Laagje voor laagje in het voorwoord van het POPtalk Basisboek!


Toen Trudy Borst, bedenker van POPtalk, mij vroeg om het voorwoord te schrijven van het basisboek, was ik zeer vereerd. Deze beeldtaal is namelijk zeer belangrijk in mijn werk. 


Als je in gesprek gaat met een kind, en het heeft alleen de beschikking over taal om zich te uiten, kan het gesprek snel stagneren of het blijft (gewild of ongewild) oppervlakkig. Met POPtalk kan het kind een beeld geven aan wat er speelt, zichtbaar maken waar het de juiste woorden (nog) niet voor kan vinden.

Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor een volwassene.

De beelden die middels POPtalk worden weergegeven, voor mij zeer nuttig materiaal om gesprekken met ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals aan te gaan.

Een beeld zegt namelijk zo veel meer dan woorden!


Dit maakt dat POPtalk zo goed in te zetten is in jouw praktijk als (kinder)coach, in jouw klas als leerkracht/IBer/gedragswetenschapper, in jouw (onderwijs)team als leidinggevende.

 • Om (leer)doelen concreet zichtbaar te maken, de eigen verantwoordelijkheid hierin en de beschikbare hulpbronnen.
 • Om (moeilijk verstaanbaar) gedrag bespreekbaar te maken zoals laag zelfbeeld, emotieregulatie, grenzen, pesten, meidenvenijn.
 • Om gevoelige, kwetsbare onderwerpen, veilig bespreekbaar te maken. Vooral als er moeilijk woorden voor te vinden zijn.  
 • Om beeld te geven aan het talige didactische onderwijs door bijv. instructie en extra uitleg visueel te maken.
 • Om tijdens gesprekken met ouders/verzorgers het kind zichtbaar te maken en gezamenlijk te bekijken wat nodig is.
 • Om tijdens teamoverleg of intervisie talenten zichtbaar te maken of vanuit een helikopterview een casus te bespreken.


Dat is POPtalk!

Ik sta te popelen om mijn passie met jou te delen. 


Klik op de poppetjes voor meer informatie.