Het aanbod

Van kindercoaching tot workshops

Het aanbod


Hieronder een impressie van het aanbod.

Iedere hulpvraag is uniek en vraagt om een unieke aanpak dus neem gerust contact op voor een gratis verkenningsgesprek.

Dan kunnen we bespreken wat de vraag is en wat Jouw Team hierin kan betekenen.

Jouw Team voor het kind


Jouw Team is er voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben op sociaal-emotioneel niveau om zich weer verder te kunnen ontwikkelen.

Ondersteuningsvragen bij 

  • rouw zoals na verlies door een scheiding of rouw na overlijden van een dierbare
  • bij angsten
  • trauma
  • een zeer laag zelfbeeld

 

Jouw Team is in eerste instantie gericht op het individuele kind, om middels kindercoaching, daar waar nodig, extra te ondersteunen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vanuit een oplossingsgerichte benadering, uitgaande van het positieve, het talent van het kind. Daar zitten hulpbronnen waarmee het kind kan werken aan vaardigheden die het zich eigen wil maken.

Jouw Team voor ouder/verzorger


Kinderen rouwen, hoe jong ze ook zijn. Ook daarin heeft ieder zijn eigen proces. De wijze waarop een kind verlies en dood ervaart, hangt af van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Belangrijk is om op leeftijdsniveau eerlijk te zijn en duidelijkheid te geven. Kinderen kunnen vragen stellen die heel direct en zelfs confronterend kunnen zijn. Het is goed te proberen alle vragen, hoe vreemd ook, duidelijk en concreet te beantwoorden. Verder is het belangrijk om hen gerust te stellen. Veel kinderen zijn bang om zelf ook dood te gaan of dat de (andere) ouder dood gaat.  Kinderen laten hun verdriet vaak zien in hun gedrag. Ze hebben vaak een warboel van gevoelens.

 

Jouw Team is er voor de ouder/verzorger die ondersteuning nodig heeft bij (opvoedings)vragen als er rouw is na verlies is binnen het gezin/de familie zoals bij overlijden en scheiden.

 

WorkshopsPOPtalk in het kort

POPtalk is beeldtaal die ingezet kan worden tijdens gesprekken met kinderen en volwassenen.

Angst, een groot verlies, concentratieproblemen, moeite met grenzen. Het zijn problemen die in jouw praktijk, klas of groep kunnen voorkomen.Dan wil je daar graag over in gesprek. Om te luisteren, om de ander te begrijpen en samen te zoeken naar mogelijkheden of oplossingen.


POPtalk is al vele jaren verweven in mijn werk en ik sta te popelen om mijn passie met jou te delen tijdens een workshop POPtalk!

Jouw Team in het onderwijs


Jouw Team is er voor de school/het team/de leerkracht/de leerling die ondersteuningsvragen hebben op sociaal-emotioneel gebied of bij moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Op scholen zie ik mooie ontmoetingen tussen kind en leraar. Soms staan deze echter onder druk. Er is dan bijvoorbeeld geen tijd voor ‘het bouwen aan een goede relatie’ of ‘het echt even luisteren en zien van het kind’.

Zo ben ik steeds meer gaan inzien, dat mijn missie niet alleen ligt bij de ondersteuning van het individuele kind. Ook de leerkracht ondersteunen in het uitvoeren van zijn pedagogische opdracht, helpt het kind zich (verder) te ontwikkelen.